Framsida
Siste nyhende
10.06.2014
Sunnhordlandstreff 26.juni- bli med!
Nysgjerrig på jobbmoglegheitene i Sunnhordland? 26. juni blir MF Skånevik fylt med firma, kommunar, etatar, mat, drikke, premiar og festivalpass!
14.10.2013
Velkommen til Sunnhordlandstreff med filmpremiere på MESH 7. november
Kjenner du dei tallause karrieremoglegheitene som finst for deg i Sunnhordland?
Samarbeidspartnarar

Omdømmebygging & rekruttering i Sunnhordland

Klikk på bilete for full storleik
 

Omdømmebygging av Sunnhordland er eit langsiktig arbeid for å styrkja regionen som arbeids- og buregion.
For å lukkast i dette arbeidet, ser fleire og fleire behovet for å stå samla i konkurranse om arbeidskrafta. Sunnhordland kan sjåast på som ein felles bu- og arbeidsregion. Kommunar og bedrifter har felles interesser i å henta inn arbeidskraft til Sunnhordland.
Rekruttering handlar om meir enn sjølve jobbinnhaldet og løns- og arbeidsvilkår. Jobb til partnar/ ektefelle, lokalmiljø, bustadprisar, skule- og barnehagetilbod er forhold som spelar inn ved val av arbeidsstad og kvar ein skal busetje seg.
Som følgje av dette må det offentlege og det private stå saman i rekrutteringsarbeidet!
Samarbeidsrådet for Sunnhordland arbeider kontinuerleg for fremjing av regionen. Men for å kunna ha fullt fokus på dette, er det viktig at di bedrift er med.
Me tilbyr di bedrift følgjande:
 

Omdømmepartnar, pakke I

 • Deltaking på 2 Sunnhordlandstreff/Kom-heim-treff medtilhøyrande ambassadørtreff med fokus på omdømmebygging
 • Bruk av spesialprodusert Sunnhordlandsfilm med dykkar firmalogo som sluttbilete (filmen vert levert som dvd) 
 • Tilgong til CV-database for Sunnhordland 
 • Medlemsskap i MESH Norway med m.a. tilgong til kontorplass i Oslo, www.meshnorway.com
 • Logo på framsida av nettstaden www.buisunnhordland.no med link til bedrifta si nettside
 • Bruk av Sunnhordland-roll ups ved arrangement
 • Profilering på Facebook via samfunnet Bu i Sunnhordland
 • Profilering på messer der Samarbeidsrådet for Sunnhordland er tilstade
 • Bruk av Sunnhordlandlogo

 Med atterhald om endringar.

PRIS: kr 30.000,- eks mva

Omdømmepartnar, pakke II

 
 • Deltaking på 1 Sunnhordlandstreff/Kom-heim-treff med tilhøyrande ambassadørtreff med fokus på omdømmebygging
 • Oppføring i bedriftsoversyn på nettstaden www.buisunnhordland.no med link til bedrifta si nettside
 • Bruk av spesialprodusert Sunnhordlandsfilm med dykkar firmalogo som sluttbilete
 • Profilering på messer der Samarbeidsrådet for Sunnhordland er tilstade
 • Tilgong til CV-database for Sunnhordland
 • Bruk av Sunnhordland-roll ups ved arrangement
 • Bruk av Sunnhordlandslogo

Med atterhald om endringar.

PRIS: kr 15.000,- eks mva

 

Ekstra

Dersom det er ynskjeleg, har de også høve til å kjøpe einskilde deler av omdømme-pakkane. PRIS: frå kr 5.000,- eks mva PR ELEMENT

Med atterhald om endringar.

 

Velkommen til å bli med på å byggja Sunnhordland for framtida!

 

For bestilling av pakke, ta kontakt INNAN 22.MARS 2013 med:

Anne Synnøve Lønne, prosjektleiar

Mobil: 922 62 150

Tlf: 53 45 67 90

e-post: asl@samarbeidsraadet-sunnhordland.no

Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Postboks 444

5403 STORD

 

 
Klikk på bilete for full storleik
 
 
  Tilbake

 
Kom til Kvinnherad
Adresse
KEST-bygget, 5460 Husnes
Telefon
95169215
Lenkjer
Dynamiske websider: iDrift AS