Framsida
Siste nyhende
10.06.2014
Sunnhordlandstreff 26.juni- bli med!
Nysgjerrig på jobbmoglegheitene i Sunnhordland? 26. juni blir MF Skånevik fylt med firma, kommunar, etatar, mat, drikke, premiar og festivalpass!
14.10.2013
Velkommen til Sunnhordlandstreff med filmpremiere på MESH 7. november
Kjenner du dei tallause karrieremoglegheitene som finst for deg i Sunnhordland?
Samarbeidspartnarar

”Slipp oss til” – ungdom inn i landbruket

Klikk på bilete for full storleik
 

Hordaland Bonde- og Småbrukarlag har starta et nytt prosjekt.  Prosjektleiaren heled til i Kvinnherad, og prosjektarbeidet vert i første omgong starta i vår kommune.
 

Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

 
 

”Slipp oss til” – ungdom inn i landbruket

 

Omtale:

 

I dag ser vi ein trend der stadig fleire unge menneske ynskjer å flytta ut på bygdene for å busettja seg på gardsbruk og driva landbruk, gjerne i kombinasjon med andre yrke. Er du ein av dei ?

 

Prosjektet ”Slipp oss til” – ungdom inn i landbruket, skal styrka mulighetane for omsetning av småbruk og landbrukseigedomar, og starta som eit samarbeid mellom Natur og ungdom, Noregs Bygdeungdomslag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Gardane må drivast om vi skal ha levande bygder, om kulturlandskapet skal takast vare på, og om vi skal få til ein bærekraftig matproduksjon.

 

I samarbeid med Kvinnherad kommune skal prosjektleiar (Siri Teigland) registrera gardsbruk i Kvinnherad, bruk som ikkje er i drift/bebudd, og deretter ta kontakt med eigar for å høyra om sal/utleige kan vera aktuelt.

 

Prosjektet driv nettsida ”Gardsbruk.no”, som er ei gratisteneste for marknadsføring av ledige gardsbruk, og er blitt landets viktigaste marknadsplass for landbrukseigedomar.

 

 

Ta gjerne kontakt !

Mvh. Siri Teigland

Tlf 97 18 75 38 eller siri.teigland@knett.no

 
 
 
  Tilbake

 
Kom til Kvinnherad
Adresse
KEST-bygget, 5460 Husnes
Telefon
95169215
Lenkjer
Dynamiske websider: iDrift AS